Aktualności 2011

Szkolenia z zakresu wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji

  • Data utworzenia: 2011-12-27

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje o pierwszych bezpłatnych szkoleniach z zakresu sporządzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji:

  • w dniu 17.01.2012 r. – dla przedstawicieli zakładów, w których głównym rodzajem prowadzonej działalności jest produkcja klinkieru cementowego lub produkcja cementu lub betonu – kod szkolenia CEM01;
  • w dniu 18.01.2012 r. – dla przedstawicieli zakładów, w których głównym rodzajem prowadzonej działalności jest produkcja masy włóknistej (pulpy drzewnej) z drewna lub innych materiałów włóknistych lub produkcja papieru lub tektury – kod szkolenia PAP01;
  • w dniu 19.01.2012 r. – dla przedstawicieli zakładów, w których głównym rodzajem prowadzonej działalności jest produkcja ciepła (tylko podsektor ciepłowni zawodowych) – kod szkolenia CIEP01.

 

więcej

Szkolenia z zakresu wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji

  • Data utworzenia: 2011-12-27

Szanowni Państwo!

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.), Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w miesiącach styczeń-luty 2012 roku w siedzibie KOBiZE, przy ulicy Chmielnej 132/134 w Warszawie, będą przeprowadzane bezpłatne szkolenia z zakresu sporządzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.

więcej

Aktualizacja danych w Krajowej bazie

  • Data utworzenia: 2011-07-06

W zakładce Instrukcje/Poradniki została zamieszczona "Instrukcja wypełniania wniosków o aktualizację danych podanych we wniosku o utworzenie konta w Krajowej bazie". Wnioski aktualizacyjne dostępne są po zalogowaniu na konto Upoważnionego Przedstawiciela, w zakładce "Wnioski dla zakładu".

więcej

Zaktualizowany materiał pomocniczy dot. NMLZO

  • Data utworzenia: 2011-04-05

W zakładce Instrukcje/Poradniki został zamieszczony zaktualizowany w maju 2011 r. "Materiał pomocniczy dotyczący niemetanowych lotnych związków organicznych (NMLZO)". Dokonano uzupełnienia listy substancji kwalifikowanych do NMLZO. Lista ta znajduje się w załączniku i nie należy jej traktować jako zamkniętej.

więcej

Wprowadzenie raportu do Krajowej bazy

  • Data utworzenia: 2011-03-10

Zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji raporty po sporządzeniu są wprowadzane do Krajowej bazy. Sposób wprowadzania raportu do Krajowej bazy określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. Zgodnie z § 3 ust. 1. tego rozporządzenia raport wprowadza się do Krajowej bazy przez stronę internetową http://krajowabaza.kobize.pl, za pośrednictwem elektronicznego konta w Krajowej bazie, odrębnie dla każdego zakładu i jest to jedyny prawnie określony sposób wprowadzenia raportu do Krajowej bazy. Nie ma obowiązku przekazywania raportu w wersji papierowej do Krajowego ośrodka bilansowania i zarządzania emisjami, jak również przekazanie raportu w ten sposób nie wypełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska. W związku z powyższym prosimy o nie przesyłanie raportów do KOBiZE w wersji papierowej.

więcej