Eksport raportu do PDF

  •   Data utworzenia: 2011-02-17

Od 9 lutego w systemie Krajowej bazy dostępna jest funkcjonalność pobierania raportu w postaci pliku PDF. Z przyczyn technicznych funkcjonalność ta nie działa dla raportów z bardzo dużą ilością danych . W związku z tym od 18 lutego raport będzie można pobrać z podziałem na sekcje, co wyeliminuje problem zbyt dużego czasu generowania całościowego raportu. Informacja o sposobie korzystania ukaże się w aktualnościach.