Aktualności 2021

Raport do Krajowej bazy za 2020 r.

 • Data utworzenia: 2021-01-12

W dniu 2021-01-12 na stronie internetowej Krajowej bazy https://krajowabaza.kobize.pl/ uruchomiona została możliwość wprowadzania raportu do Krajowej bazy za 2020 r., o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1077).

W celu ułatwienia podmiotom korzystającym ze środowiska sprawozdania danych o wielkości emisji do powietrza, w raporcie do Krajowej bazy za 2020 r., wprowadzono dodatkową funkcjonalność automatycznego wyliczania emisji dla źródeł zdefiniowanych w instalacji do spalania paliw, o nominalnej mocy cieplnej źródła ≤ 5 MW, w których spalane są wybrane rodzaje paliw. Wskaźniki emisji są zaszyte w systemie Krajowej bazy i przypisywane automatycznie w zależności od rodzaju paliwa spalanego w źródle, nominalnej mocy cieplnej źródła i ew. jego rodzaju. Wykorzystane do automatycznego wyliczania emisji wskaźniki dostępne będą na stronie Krajowej bazy w zakładce „Instrukcje/poradniki”. Automatyczne wyliczanie emisji jest funkcjonalnością pomocniczą, z której korzystanie jest dobrowolne, znacznie skraca czas wprowadzania raportu i upraszcza jego wykonanie.

więcej

Nowe materiały pomocnicze

 • Data utworzenia: 2021-01-28

Errata do materiału pomocniczego „Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw w kotłach o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW

 • Data utworzenia: 2021-02-09

Informujemy, że w materiale pomocniczym z 2015 r. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw w kotłach o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW, we wrześniu 2020 roku, zostały skorygowane w tabeli 3.4 dwie wartości wskaźników emisji benzo(a)piren dla źródeł o nominalnej mocy cieplnej większej niż 0,5 MW i nie większej niż 5 MW ze spalania:

 • lekkiego oleju opałowego z 2,87424 g/Mg na 0,287424 g/Mg
 • ciężkiego oleju opałowego z 2,66664 g/Mg na 0,266664 g/Mg.

Korekta nastąpiła w związku z omyłkami pisarskimi w wartościach tych wskaźników.

 

więcej

Modyfikacja wartości wskaźników emisji w materiale pomocniczym "Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw dla źródeł o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW, zastosowane do automatycznego wyliczenia emisji w raporcie do Krajowej bazy za 2020 r.

 • Data utworzenia: 2021-02-11

W systemie automatycznego wyliczania emisji w Krajowej bazie i w materiale „Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw dla źródeł o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW, zastosowane do automatycznego wyliczenia emisji w raporcie do Krajowej bazy za 2020 r.” w dniu 11.02.2020 r. zostały zmodyfikowane wskaźniki emisji Tlenków siarki (SOx/SO2) w następujących tabelach:

 • dla paliwa stałego – węgiel: tabela 3.7 Źródła spalania o nominalnej mocy cieplnej > 0,5 MW i ≤ 1 MW – nowa wartość 418 g/GJ (poprzednia 750 g/GJ),
 • dla paliwa stałego – węgiel: tabela 3.8 Źródła spalania o nominalnej mocy cieplnej > 1 MW i 5MW – nowa wartość 418 g/GJ (poprzednia 900 g/GJ),
 • dla paliwa stałego – antracyt, koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu): tabela 4.7 Źródła spalania o nominalnej mocy cieplnej > 0,5 MW i 5 MW– nowa wartość 355 g/GJ (poprzednia 550 g/GJ).

więcej

Możliwość sporządzenia i wprowadzenia raportu do Krajowej bazy po 28.02.2021

 • Data utworzenia: 2021-02-15

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi wprowadzania raportów do Krajowej bazy po dniu 28 lutego 2021 r. informujemy, że po tym terminie będzie nadal istniała techniczna możliwość wprowadzania raportu do Krajowej bazy do KOBiZE na dotychczasowych zasadach.

więcej

Nagranie webinarium dot. sporządzania i wprowadzania raportu do Krajowej bazy za 2020 r.

 • Data utworzenia: 2021-02-16

Dodatkowy sposób logowania się użytkowników do Krajowej bazy

 • Data utworzenia: 2021-04-28

Miło nam poinformować, że z dniem 28 kwietnia 2021 r. została uruchomiona możliwość logowania się do systemu Krajowej bazy (https://krajowabaza.kobize.pl/) również za pośrednictwem usługi login.gov.pl z wykorzystaniem dostępnych tam metod identyfikacji, w tym Profilu Zaufanego i usług bankowości elektronicznej. Korzystanie z nowego sposobu logowania nie wpływa na uprawnienia i dostępy do danych podmiotów nadane użytkownikom Krajowej bazy – wszystkie ustawienia zostają zachowane, zmienia się tylko sposób identyfikacji użytkownika w trakcie logowania. Instrukcja logowania przez login.gov.pl dostępna jest na stronie www.krajowabaza.kobize.pl w zakładce „Instrukcje/poradniki”: https://krajowabaza.kobize.pl/docs/instrukcje/Instrukcja_logowania_do_systemu_Krajowej_bazy.pdf

więcej

Wyszukiwarka substancji

 • Data utworzenia: 2021-08-04

Miło nam poinformować, że na stronie internetowej Krajowej bazy - https://krajowabaza.kobize.pl/substance-search/, została uruchomiona „Wyszukiwarka substancji”. Powstała ona w związku obowiązkiem sporządzania wykazów opłatowych za korzystanie ze środowiska na podstawie danych wprowadzonych do Krajowej bazy oraz różnicami na listach substancji pomiędzy tymi systemami. Wyszukiwarka ma ułatwić przyporządkowanie substancji emitowanej do powietrza wskutek prowadzonej przez podmiot działalności, do odpowiedniej pozycji na listach substancji w ww. systemach. W jej zasobach obecnie scharakteryzowanych zostało ponad 800 substancji. Wyszukiwarka umożliwia użytkownikom również zgłoszenie do KOBiZE brakujących substancji oraz zmian do informacji w niej przedstawionych. Zakładamy, że lista substancji w wyszukiwarce będzie rozszerzana w miarę pozyskiwania informacji o kolejnych substancjach

więcej

Zmiana numerów kontaktowych oraz godzin funkcjonowania Infolinii Krajowej bazy

 • Data utworzenia: 2021-10-04

Uprzejmie informujemy, że od dnia 4 października 2021 r. ulegną zmianie numery kontaktowe oraz godziny funkcjonowania Infolinii Krajowej bazy.

Nowy numer infolinii to 22 340 40 60, można pod nim uzyskać pomoc w sprawach rejestracji do Krajowej bazy oraz sposobu wypełniania raportu do Krajowej bazy.

Nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00.

W celu uzyskania informacji o statusie złożonego formularza rejestracyjnego, aktualizacyjnego, uzyskania dostępu do danych podmiotu i zakończenia działalności podmiotu, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 22  462 81 88 - dostępnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 15:00.

więcej

Dni wolne w IOŚ-PIB

 • Data utworzenia: 2021-12-22

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Dyrektora IOŚ-PIB dni: 24 grudnia 2021 r. oraz 7 stycznia 2022 r. są dniami wolnymi od pracy w IOŚ-PIB.
W związku z powyższym świadczenie wsparcia przez Krajowy ośrodek na rzecz użytkowników Infolinii Krajowej bazy nie będzie realizowane w tych dniach.

więcej