Sporządzenie i wprowadzenie raportu do Krajowej bazy

  •   Data utworzenia: 2011-02-25

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi wprowadzania raportów do Krajowej bazy po dniu 28 lutego 2011 r. informujemy, że po tym terminie będzie nadal istniała techniczna możliwość wprowadzania raportu do Krajowej bazy i przekazania uproszczonego formularza do KOBiZE na dotychczasowych zasadach. Informacje udzielane pomiotom przez firmy zajmujące się doradztwem w zakresie ochrony środowiska odnośnie zamknięcia przez KOBiZE Krajowej bazy z dniem 1 marca 2011 r. są nieprawdziwe.


Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje również, że nie uzgadniał z firmami zewnętrznymi żadnych produktów, oferowanych przez te firmy podmiotom, mających ułatwić przygotowanie i wprowadzanie raportu do Krajowej bazy. Wszystkie wyjaśnienia i informacje w tym zakresie znajdują się na stronach Krajowej bazy w poszczególnych zakładkach.