Aktualizacja danych w Krajowej bazie

  •   Data utworzenia: 2011-07-06

W zakładce Instrukcje/Poradniki została zamieszczona "Instrukcja wypełniania wniosków o aktualizację danych podanych we wniosku o utworzenie konta w Krajowej bazie". Wnioski aktualizacyjne dostępne są po zalogowaniu na konto Upoważnionego Przedstawiciela, w zakładce "Wnioski dla zakładu".