Materiał pomocniczy dot. NMLZO

  •   Data utworzenia: 2011-02-08

W zakładce Instrukcje/Poradniki został zamieszczony "Materiał pomocniczy dotyczący niemetanowych lotnych związków organicznych (NMLZO)". Zawarto w nim informacje na temat sposobu kwalifikowania związków do NMLZO wraz z pomocniczą listą tych substancji.