Szkolenia z zakresu wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji

  •   Data utworzenia: 2011-12-27

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje o pierwszych bezpłatnych szkoleniach z zakresu sporządzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji:

  • w dniu 17.01.2012 r. – dla przedstawicieli zakładów, w których głównym rodzajem prowadzonej działalności jest produkcja klinkieru cementowego lub produkcja cementu lub betonu – kod szkolenia CEM01;
  • w dniu 18.01.2012 r. – dla przedstawicieli zakładów, w których głównym rodzajem prowadzonej działalności jest produkcja masy włóknistej (pulpy drzewnej) z drewna lub innych materiałów włóknistych lub produkcja papieru lub tektury – kod szkolenia PAP01;
  • w dniu 19.01.2012 r. – dla przedstawicieli zakładów, w których głównym rodzajem prowadzonej działalności jest produkcja ciepła (tylko podsektor ciepłowni zawodowych) – kod szkolenia CIEP01.

 

Szkolenia przeprowadzone będą w siedzibie KOBiZE, przy ulicy Chmielnej 132/134 w Warszawie w godzinach 10:00-15:00.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani o tym drogą mailową.

KOBiZE nie będzie pokrywać kosztów dojazdu do Warszawy i powrotu z Warszawy. O kolejnych terminach szkoleń dla poszczególnych branż będziemy informować w odrębnych komunikatach umieszczanych na stronie internetowej Krajowego ośrodka oraz Krajowej bazy w zakładce aktualności.