Wprowadzenie raportu do Krajowej bazy

  •   Data utworzenia: 2011-03-10

Zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji raporty po sporządzeniu są wprowadzane do Krajowej bazy. Sposób wprowadzania raportu do Krajowej bazy określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. Zgodnie z § 3 ust. 1. tego rozporządzenia raport wprowadza się do Krajowej bazy przez stronę internetową http://krajowabaza.kobize.pl, za pośrednictwem elektronicznego konta w Krajowej bazie, odrębnie dla każdego zakładu i jest to jedyny prawnie określony sposób wprowadzenia raportu do Krajowej bazy. Nie ma obowiązku przekazywania raportu w wersji papierowej do Krajowego ośrodka bilansowania i zarządzania emisjami, jak również przekazanie raportu w ten sposób nie wypełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska. W związku z powyższym prosimy o nie przesyłanie raportów do KOBiZE w wersji papierowej.