Pobieranie raportu w postaci pliku PDF

  •   Data utworzenia: 2011-02-09

W Krajowej bazie została zapewniona możliwości pobrania wprowadzanego raportu w postaci pliku PDF. Nie należy drukować raportu w celu wysłania go do Krajowego ośrodka. Raport wprowadzany do Krajowej bazy należy przekazać tylko w wersji elektronicznej, funkcja wysyłania raportu zostanie udostępniona w drugiej połowie lutego. Raport w postaci pliku PDF można pobrać na dwa sposoby

Raport w postaci pliku PDF można pobrać na dwa sposoby:


  1. za pomocą przycisku z ikoną pliku PDF znajdującego się w kolumnie Akcja na LIŚCIE RAPORTÓW – należy kliknąć ikonę pliku PDF i pobrać plik.
  2. za pomocą przycisku z ikoną pliku PDF znajdującego się w górnej części okna edycji raportu, do którego należy przejść klikając na LIŚCIE RAPORTÓW w kolumnie Akcja ikonkę Edytuj - po prawej stronie nagłówka znajduje się przycisk z ikoną pliku PDF i etykietą Pobierz raport - należy go kliknąć i pobrać plik