W związku z zaistniałą sytuacją związaną z zagrożeniem dot. koronawirusa oraz ze względu na podjęte przez Rząd RP działania profilaktyczne, które mają wpływ na realizację bieżących zadań m.in. w zakresie rozpatrywania wniosków składanych do Krajowej bazy uprzejmie informujemy, że mogą się pojawić opóźnienia przy rozpatrywaniu wniosków. Będziemy się starali realizować zadania w miarę naszych możliwości – prosimy o wyrozumiałość. Z ww. powodów obsługa infolinii Krajowej bazy będzie również ograniczona dlatego prosimy kierować pytania na adres email: pomoc.kb@kobize.pl