Zaktualizowany materiał pomocniczy dot. NMLZO

  •   Data utworzenia: 2011-04-05

W zakładce Instrukcje/Poradniki został zamieszczony zaktualizowany w maju 2011 r. "Materiał pomocniczy dotyczący niemetanowych lotnych związków organicznych (NMLZO)". Dokonano uzupełnienia listy substancji kwalifikowanych do NMLZO. Lista ta znajduje się w załączniku i nie należy jej traktować jako zamkniętej.