Infolinia Krajowej bazy: (22) 569 6596 (dostępna w dni robocze w godzinach 9:00 - 15:00)

Polityka prywatności

Administrowanie danymi osobowymi

Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm. - dalej "Ustawa") Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 5/11d, 00-548 Warszawa, informuje, że jest Administratorem danych osobowych podanych przez Państwa w dedykowanych formularzach. Wypełnienie i wysłanie formularza znajdującego się w serwisie Krajowej bazy oznacza przekazanie danych osobowych znajdujących się w formularzu.

Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: sekretariat@ios.gov.pl, listownie lub numerem telefonu tel.: 22 37 50 511 (centrala).

KOBiZE zbiera wyłącznie dane zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska1, które służą do wypełniania ustawowych obowiązków2. Dane podawane przez Państwa w czasie wypełniania formularza online chronione są za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer). 

Ujawnianie danych osobowych

Zebrane dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom ani podmiotom, chyba że będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa. 

Gromadzenie innych danych

Pliki "cookies" (tzw. "ciasteczka") to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na dysku twardym Użytkownika korzystającego z każdego serwisu internetowego. Zazwyczaj zawierają one informacje o nazwie strony internetowej, z której pochodzą, czasie przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalnym numerze. 

KOBiZE wykorzystuje pliki typu "cookies" w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z systemu Krajowej bazy przez Użytkowników i nie zbiera w sposób automatyczny żadnych innych informacji o Użytkowniku. Działanie to nie służy zbieraniu ani przetwarzaniu danych osobowych. Istnieje możliwość wyłączenia funkcji "cookies" za pomocą odpowiedniej konfiguracji ustawień przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez Użytkownika, jednak może to spowodować utratę dostępu do niektórych funkcji systemu. 

W serwisach KOBiZE pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. W tym celu nasza witryna korzysta z narzędzia analizy wykorzystywania witryn WWW Google Analytics udostępnianego przez firmę Google, Inc. (Google). Google Analytics to narzędzie do analizy wykorzystania witryn internetowych, które pomaga nam dowiedzieć się, jak użytkownicy (anonimowo) korzystają z naszego systemu, np. dzienna ilość odwiedzin, które podstrony są najczęściej wyświetlane itd. Z naszej witryny usługa Google Analytics gromadzi tylko anonimowe informacje (w.g. polityki prywatności Google Analytics nawet nie wolno przesyłać żadnych danych pozwalających na identyfikację osoby (Polityce prywatności Google). 

Użycie adresu IP

Każdemu komputerowi i urządzeniu podłączonemu do Internetu przypisany jest unikatowy numer IP, nazywany adresem protokołu internetowego. Ponieważ numery te są zwykle przypisywane zbiorczo w blokach uzależnionych od krajów, adres IP może często służyć do identyfikacji państwa, województwa i miasta, z którego dany komputer łączy się z Internetem. Usługa Google Analytics rejestruje adresy IP użytkowników stron internetowych, aby umożliwić właścicielom witryn zorientowanie się, z jakich części świata pochodzą osoby odwiedzające ich serwisy. 

KOBiZE informuje, że w momencie połączenia się przez Użytkownika z systemem Krajowej bazy, w logach systemowych pojawiają się informacje o numerze (w tym IP), a także czasie połączenia z systemem Krajowej bazy oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w systemie Krajowej bazy. KOBiZE w celach technicznych przetwarza te informacje zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. 

KOBiZE oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikowi wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisów, poprzez zastosowanie odpowiednich administracyjnych, technicznych i fizycznych zabezpieczeń danych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, nieupoważnionym ujawnieniem lub udostępnieniem. 

Dane dotyczące użytkowników niniejszego serwisu zbierane w celu optymalizacji jego funkcjonowania mogą być ujmowane i ujawniane w formie statystyk, przy czym statystyki te nie zawierają danych umożliwiających identyfikację użytkowników. 

Modyfikacja lub usunięcie danych osobowych

Informujemy o przysługującym Państwu na podstawie Ustawy prawie dostępu do swoich danych, ich modyfikowania oraz usuwania. 

KOBiZE zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, jednocześnie zapewnia, że prawa użytkownika wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone bez jego zgody. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności będą publikowane na niniejszej stronie.

 

1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA – z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji

2) Tekst jednolity z dnia 2 lutego 2017 r. ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisji gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U.2017, poz. 286 z późn. zm.)