Aktualności 2023

Dzień wolny w IOŚ-PIB

  • Data utworzenia: 2023-12-20

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Dyrektora IOŚ-PIB 27 grudnia 2023 r. jest dniem wolnym od pracy w IOŚ-PIB.
W związku z powyższym świadczenie wsparcia przez Krajowy ośrodek na rzecz użytkowników Infolinii Krajowej bazy nie będzie realizowane w tym dniu.

więcej

Uruchomienie uproszczonej wersji raportu do Krajowej bazy za rok 2022

  • Data utworzenia: 2023-11-15

Mamy przyjemność poinformować, że w systemie Krajowej bazy została wprowadzona możliwość składania uproszczonej wersji raportu przez tak zwane „małe” podmioty korzystające ze środowiska. Jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom tej grupy podmiotów w zakresie realizacji obowiązku sprawozdawczego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o systemie zarządzania emisjami [1].

więcej

Planowane prace techniczne w systemie Krajowej bazy

  • Data utworzenia: 2023-09-20

Szanowni Państwo,

W związku z planowanymi pracami technicznymi w dniu 21.09.2023r. od godz. 16.00 do ok. godz. 20.00 nastąpi przerwa w dostępie do systemów Krajowej bazy oraz strony KOBiZE, strony Centralny Rejestr Oszczędności Energii Finalnej (CROEF), Klimada2 oraz Rejestr Średnich Źródeł Spalania (MCP).

Za utrudnienia przepraszamy

więcej

Wyszukiwarka substancji na stronie Krajowej bazy – uzupełnienie listy substancji w II półroczu 2022 r. i I półroczu 2023 r.

  • Data utworzenia: 2023-07-18

Uprzejmie informujemy, że w Wyszukiwarce substancji, działającej na stronie internetowej Krajowej bazy https://krajowabaza.kobize.pl/substance-search/, jako usługa pomocnicza ułatwiająca przyporządkowanie substancji emitowanej do powietrza do odpowiednich pozycji na listach substancji w systemie Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji oraz w systemie opłat za korzystanie ze środowiska, w II półroczu 2022 r. i I półroczu 2023 r. lista substancji została rozszerzona o nowe pozycje, przedstawione w poniższej tabeli.

więcej

Zmiana numeru kontaktowego Infolinii systemu Krajowej bazy

  • Data utworzenia: 2023-04-28

Uprzejmie informujemy, że od dnia 2 maja 2023 r. ulegnie zmianie numer kontaktowy infolinii systemu Krajowej bazy, pod którym można uzyskać pomoc w wypełniania raportu do Krajowej bazy. Nowy numer to: 22 569 65 96 - dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 15:00.

Numer, pod którym można uzyskać informacje o sposobie rejestracji oraz statusach formularzy: rejestracyjnego, zmiany głównego użytkownika, aktualizacyjnego, uzyskania dostępu do konta podmiotu i zamknięcia konta podmiotu, pozostaje bez zmian: 22 462 81 88.

więcej

Dzień wolny w IOŚ-PIB

  • Data utworzenia: 2023-04-06

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Dyrektora IOŚ-PIB, 7 kwietnia 2023 r. jest dniem wolnym od pracy w IOŚ-PIB.
Jednakże świadczenie wsparcia Infolinii Krajowej bazy pod numerem 22 340 40 60 będzie w tym dniu realizowane.

więcej

Raport do Krajowej bazy za 2022 r.

  • Data utworzenia: 2023-02-28

Szanowni Państwo,

W związku z dużym liczbą połączeń przychodzących na dwa podane na potrzeby raportowania do Krajowej bazy numery kontaktowe dedykowanych infolinii (infolinia dot. raportu i infolinia dot. formularzy rejestracyjnych itp.) oczekiwanie na połączenie jest wydłużone. W przypadku braku możliwości połączenia się z infolinią prosimy pytania kierować na adres e-mail: pomoc.kb@kobize.pl.    

Za utrudnienia przepraszamy.

więcej

Wprowadzanie raportów do Krajowej bazy

  • Data utworzenia: 2023-02-27

Szanowni Państwo,

w ostatnich dniach w godzinach 10.00-15.30 wprowadzanie raportu do Krajowej bazy jest utrudnione ze względu na znaczne obciążenie systemu Krajowej bazy. Prowadzimy działania mające na celu poprawę wydajności systemu.

Za utrudnienia przepraszamy.

więcej

Generowanie raportów wprowadzonych do Krajowej bazy do formatu PDF

  • Data utworzenia: 2024-07-23

Szanowni Państwo,

informujemy, że w celu poprawy wydajności systemu w zakresie wprowadzania raportów do Krajowej bazy, funkcja generowania raportów do formatu PDF w dniach 23-28.02.2023 r. będzie realizowana w godzinach popołudniowych (po godz. 17).

więcej

Planowane prace techniczne w systemie Krajowej bazy

  • Data utworzenia: 2023-02-21

Szanowni Państwo,

W związku z planowanymi pracami technicznymi  w dniu 21.02.2023r. od godz. 20.00 do ok. godz. 20.30 nastąpi przerwa w dostępie do systemu Krajowej bazy.

Za utrudnienia przepraszamy

więcej