Aktualności 2016

Informacja o terminie uruchomienia możliwości wprowadzenia raportu za 2016 r.

  • Data utworzenia: 2017-01-02

W związku z trwającymi pracami technicznymi wynikającymi z konieczności dostosowania systemu do zapisów „ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA – z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 1877)” możliwość wprowadzania raportów rocznych do systemu Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2016 rok udostępniona zostanie od 11.01.2017 r. Za utrudnienia przepraszamy.

więcej

Informacja o zmianach wynikających z wejścia w życie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie Krajowej bazy

  • Data utworzenia: 2016-11-22

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w dniu 23.11.2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 1877).

 

więcej

Składanie wniosków dotyczących Krajowej bazy po 9 września 2016 r.

  • Data utworzenia: 2016-09-09

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 września 2016 r. wygasa dotychczasowa podstawa prawna, na podstawie której podmioty korzystające ze środowiska dokonywały rejestracji w Krajowej bazie i aktualizowały dane – tj. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2011 r. Nr 3, poz. 4).

Prosimy o przesyłanie wniosków dotyczących Krajowej bazy po wejściu w życie nowego rozporządzenia.
O wejściu w życie nowego rozporządzenia poinformujemy na naszej stronie.

więcej

Szkolenie z zakresu wprowadzania raportu za 2015 rok do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji

  • Data utworzenia: 2016-02-24

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje o bezpłatnym szkoleniu z zakresu sporządzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, które odbędzie się w dniu 03.03.2016 r. (czwartek).

więcej

Szkolenia z zakresu wprowadzania raportu za 2015 rok do krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji

  • Data utworzenia: 2016-02-11

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje o bezpłatnym szkoleniu z zakresu sporządzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, które odbędzie się w dniu 19.02.2016 r.

Szkolenie przeprowadzone będzie w siedzibie KOBiZE, przy ulicy Chmielnej 132/134 w Warszawie w godzinach 10:00-13:00.

więcej