Kontakt z nami

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

ul. Chmielna 132/134
00-805 Warszawa

Infolinia systemu Krajowej bazy:

Telefony:

  Infolinia Krajowej bazy: 22 56 96 596 – dostępna w dni robocze w godz. 9:00-15:00

Adres e-mail: pomoc.kb@kobize.pl

UWAGA! Jeśli pytanie dotyczy konkretnego podmiotu – prosimy podać w treści emaila numer podmiotu. Jeśli podmiot ten posiada miejsce korzystania ze środowiska (mkzś), z którym związany jest problem – prosimy podać także numer mkzś.