Infolinia systemu Krajowej bazy: (22) 340 40 60 (dostępna w dni robocze w godzinach 08:00 – 16:00).
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://krajowabaza.kobize.pl/kontakt/show.

Errata do materiału pomocniczego „Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw w kotłach o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW

  •   Data utworzenia: 2021-02-09

Informujemy, że w materiale pomocniczym z 2015 r. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw w kotłach o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW, we wrześniu 2020 roku, zostały skorygowane w tabeli 3.4 dwie wartości wskaźników emisji benzo(a)piren dla źródeł o nominalnej mocy cieplnej większej niż 0,5 MW i nie większej niż 5 MW ze spalania:

  • lekkiego oleju opałowego z 2,87424 g/Mg na 0,287424 g/Mg
  • ciężkiego oleju opałowego z 2,66664 g/Mg na 0,266664 g/Mg.

Korekta nastąpiła w związku z omyłkami pisarskimi w wartościach tych wskaźników.