Infolinia systemu Krajowej bazy: (22) 340 40 60 (dostępna w dni robocze w godzinach 08:00 – 16:00).
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://krajowabaza.kobize.pl/kontakt/show.

Nowe materiały pomocnicze

  •   Data utworzenia: 2021-01-28

W zakładce „Instrukcje/poradniki” https://krajowabaza.kobize.pl/instrukcje-poradniki/index zostały zamieszczone nowe publikacje dot. wprowadzania raportu do Krajowej bazy za 2020 r.:

W publikacji pt. „Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw dla źródeł o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW, zastosowane do automatycznego wyliczenia emisji w raporcie do Krajowej bazy za 2020 r.” przedstawiono wskaźniki emisji, które wykorzystano w systemie Krajowej bazy, w raporcie za 2020 r., do automatycznego wyliczenia emisji ze źródeł zdefiniowanych w instalacji do spalania paliw, o nominalnej mocy cieplnej źródła ≤ 5 MW. Funkcjonalność automatycznego wyliczenia emisji, zaszyta w raporcie za 2020 r., jest funkcjonalnością pomocniczą, z której korzystanie jest dobrowolne i została opracowana w celu ułatwienia podmiotom sprawozdania danych o wielkości emisji do powietrza do Krajowej bazy.

Wskaźniki zaprezentowane w ww. materiale różnią się od dotychczas publikowanych na stronie Krajowej bazy wskaźników emisji z 2015 r. W związku z tym, w sytuacji kiedy w raporcie za 2019 r. były stosowane wskaźniki opublikowane w 2015 r.,  a obecnie w raporcie za 2020 r. w ramach automatycznego wyliczenia zastosowano nowe wskaźniki emisji, może pojawiać się błąd T1000 (W raporcie stwierdzono zmianę emisji, odniesionej do czasu pracy instalacji, w stosunku do poprzedniego roku sprawozdawczego o co najmniej +/- 50% (...) Przekroczenie to wymaga wprowadzenia stosownych wyjaśnień w zakładce Wyjaśnienia albo poprawy wprowadzonych danych o wielkości emisji lub czasu pracy). W takich przypadkach, jeżeli dane w raporcie za 2019 r. zostały podane prawidłowo (tj. ilość zużytego paliwa, nominalna moc cieplna źródła oraz wskaźnik emisji) i dane w raporcie za 2020 r. w ww. zakresie również są prawidłowe, należy w zakładce „Wyjaśnienia” w raporcie za 2020 r. wpisać komentarz np. „W raporcie za 2020 r. zastosowano automatyczne wyliczenie emisji”.