Infolinia systemu Krajowej bazy: (22) 340 40 60 (dostępna w dni robocze w godzinach 08:00 – 16:00).
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://krajowabaza.kobize.pl/kontakt/show.

Modyfikacja wartości wskaźników emisji w materiale pomocniczym "Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw dla źródeł o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW, zastosowane do automatycznego wyliczenia emisji w raporcie do Krajowej bazy za 2020 r.

  •   Data utworzenia: 2021-02-11

W systemie automatycznego wyliczania emisji w Krajowej bazie i w materiale „Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw dla źródeł o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW, zastosowane do automatycznego wyliczenia emisji w raporcie do Krajowej bazy za 2020 r.” w dniu 11.02.2020 r. zostały zmodyfikowane wskaźniki emisji Tlenków siarki (SOx/SO2) w następujących tabelach:

  • dla paliwa stałego – węgiel: tabela 3.7 Źródła spalania o nominalnej mocy cieplnej > 0,5 MW i ≤ 1 MW – nowa wartość 418 g/GJ (poprzednia 750 g/GJ),
  • dla paliwa stałego – węgiel: tabela 3.8 Źródła spalania o nominalnej mocy cieplnej > 1 MW i 5MW – nowa wartość 418 g/GJ (poprzednia 900 g/GJ),
  • dla paliwa stałego – antracyt, koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu): tabela 4.7 Źródła spalania o nominalnej mocy cieplnej > 0,5 MW i 5 MW– nowa wartość 355 g/GJ (poprzednia 550 g/GJ).

Powyższa zmiana podyktowana jest przekazywanymi do KOBiZE wnioskami podmiotów wskazującymi na spalanie węgla lepszej jakości (m.in. o niższej zawartości siarki w paliwie). W związku z tym zdecydowaliśmy o zmianie ww. wskaźników emisji ze spalania węgla z uwzględnieniem zawartości siarki w węglu na poziomie 0,6%, retencji siarki w popiele 0,1 i wartości opałowej 25,8 GJ/Mg, a w przypadku koksu i półkoksu z węgla kamiennego i brunatnego - zawartości siarki na poziomie 0,5% i wartości opałowej 28,2 GJ/Mg.

Z uwagi na to, że wykorzystanie zarówno funkcji automatycznego wyliczenia emisji dla instalacji spalania paliw w raporcie do Krajowej bazy, jak również wskaźników zawartych w przytoczonym materiale nie jest obowiązkowe, w publikacji został podany wzór, na podstawie którego można wyliczyć wartość wskaźnika emisji tlenków siarki w zależności od zawartość siarki w paliwie, retencji siarki w popiele i wartość opałowej. Do wyliczenia emisji można wykorzystać także inne wskaźniki, którymi podmiot dysponuje i które uznaje za najbardziej zbliżone do warunków rzeczywistych. W takim przypadku nie może się jednak posłużyć ww. funkcją automatycznego wyliczenia w Krajowej bazie, tylko samodzielnie wprowadzić do systemu Krajowej bazy odpowiednią wartość wskaźnika emisji.