Infolinia systemu Krajowej bazy: (22) 340 40 60 (dostępna w dni robocze w godzinach 08:00 – 16:00).
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://krajowabaza.kobize.pl/kontakt/show.

Raport do Krajowej bazy za 2020 r.

  •   Data utworzenia: 2021-01-12

W dniu 2021-01-12 na stronie internetowej Krajowej bazy https://krajowabaza.kobize.pl/ uruchomiona została możliwość wprowadzania raportu do Krajowej bazy za 2020 r., o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1077).

W celu ułatwienia podmiotom korzystającym ze środowiska sprawozdania danych o wielkości emisji do powietrza, w raporcie do Krajowej bazy za 2020 r., wprowadzono dodatkową funkcjonalność automatycznego wyliczania emisji dla źródeł zdefiniowanych w instalacji do spalania paliw, o nominalnej mocy cieplnej źródła ≤ 5 MW, w których spalane są wybrane rodzaje paliw. Wskaźniki emisji są zaszyte w systemie Krajowej bazy i przypisywane automatycznie w zależności od rodzaju paliwa spalanego w źródle, nominalnej mocy cieplnej źródła i ew. jego rodzaju. Wykorzystane do automatycznego wyliczania emisji wskaźniki dostępne będą na stronie Krajowej bazy w zakładce „Instrukcje/poradniki”. Automatyczne wyliczanie emisji jest funkcjonalnością pomocniczą, z której korzystanie jest dobrowolne, znacznie skraca czas wprowadzania raportu i upraszcza jego wykonanie.