Szkolenia z zakresu wprowadzania raportu za 2015 rok do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji

  •   Data utworzenia: 2016-02-10

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, iż nie ma już wolnych miejsc na szkolenie z zakresu sporządzania i wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, organizowane przez KOBiZE w dniu 16.02.2016 r.