Informacja o terminie uruchomienia możliwości wprowadzenia raportu za 2016 r.

  •   Data utworzenia: 2017-01-02

W związku z trwającymi pracami technicznymi wynikającymi z konieczności dostosowania systemu do zapisów „ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA – z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 1877)” możliwość wprowadzania raportów rocznych do systemu Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2016 rok udostępniona zostanie od 11.01.2017 r. Za utrudnienia przepraszamy.