Szkolenie z zakresu wprowadzania raportu za 2015 rok do krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji

  •   Data utworzenia: 2016-02-08

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje o bezpłatnym szkoleniu z zakresu sporządzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, które odbędzie się w dniu 16.02.2016 r. (wtorek).

Szkolenie przeprowadzone będzie w siedzibie KOBiZE, przy ulicy Chmielnej 132/134 w Warszawie w godzinach 10:00-13:00.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w szkoleniu może brać udział tylko jedna osoba upoważniona do prowadzenia sprawozdawczości dla danego zakładu/podmiotu, a o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają osoby, które nie uczestniczyły w szkoleniach organizowanych przez KOBiZE w poprzednich latach.

Z uwagi na praktyczny charakter szkolenia osoba, która zostanie na nie zakwalifikowana musi posiadać własny login i hasło dostępu do systemu Krajowej bazy oraz powinna dysponować własnym komputerem przenośnym lub tabletem, tak by możliwe było wprowadzanie danych do raportu za 2015 rok w trybie on-line.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie do dnia 10.02.2016 r. wypełnionych formularzy zgłoszeniowych. Formularze prosimy opieczętować, podpisać i zeskanowane przesłać na adres e-mail: formularze@kobize.pl podając w tytule maila datę szkolenia (16.02.2016r.). Formularze przesłane w inny sposób lub po tym terminie nie będą brane pod uwagę.


Zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani o tym drogą mailową.

KOBiZE nie będzie pokrywać kosztów dojazdu.

O ewentualnych kolejnych terminach szkoleń będziemy informować w odrębnych komunikatach umieszczanych na stronie internetowej Krajowego ośrodka (www.kobize.pl) oraz Krajowej bazy w zakładce aktualności (http://krajowabaza.kobize.pl/aktualnosci-2016/index).