Szkolenia z zakresu wprowadzania raportu za 2015 rok do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji

  •   Data utworzenia: 2016-01-13
Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, iż nie ma już wolnych miejsc na szkolenia z zakresu sporządzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, organizowane przez KOBiZE w dniach 25.01, 27.01 i 29.01.
O terminach dodatkowych szkoleń, które planowane są w miesiącu lutym będziemy informować w oddzielnych komunikatach na stronach KOBiZE i Krajowej bazy.