Zmiana adresu Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami

  •   Data utworzenia: 2022-12-02

Szanowni Państwo!

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że od dnia 01.12.2022 r. adres do korespondencji zostaje zmieniony z dotychczasowego na:

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami
Ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa

Dotychczasowe numery telefonów oraz adresy e-mailowe pozostaną bez zmian.
Korespondencja wysłana przed dniem 01.12.2022 r. zostanie przekierowana na nowy adres.