Szkolenie z zakresu sporządzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji

  •   Data utworzenia: 2022-01-25

Uprzejmie informujemy, że Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami planuje organizację bezpłatnych szkoleń on-line z zakresu sporządzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.

Terminy szkoleń:

- 10.02.2022 r. (czwartek)
- 15.02.2022 r. (wtorek)

Zakres szkolenia:

I. Prezentacja przedstawiająca zagadnienia ogólne (m.in. aspekty prawne, rejestracja w Kb, aktualizacja danych podmiotu)
II. Prezentacja na systemie Krajowej bazy

1) Wprowadzanie raportu do Krajowej bazy dla podmiotu, który:

  • eksploatuje kotłownię,
  • eksploatuje środki transportu (samochody),
  • eksploatuje klimatyzację stacjonarną oraz samochodową.

2) Kopiowanie danych z raportu z roku poprzedniego, tworzenie nowego miejsca korzystania ze środowiska, wysłanie raportu.
3) Funkcjonalność generowania wykazu opłatowego na podstawie informacji zawartych w raporcie do Krajowej bazy.

III. Panel pytań i odpowiedzi

Sposób rejestracji na szkolenie:

Szkolenia odbywać się będą poprzez platformę Webex.

Osoby zainteresowanie uczestnictwem w szkoleniu proszone są o przesłanie maila na adres pomoc.kb@kobize.pl, wpisując w treści maila „Szkolenie KOBIZE” następujących danych:

  • Imię i nazwisko
  • Adres mailowy
  • Nazwę Podmiotu
  • Wybraną datę szkolenia (10, 15 lutego)

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 01.02.2022 r.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są pod linkiem: https://krajowabaza.kobize.pl/klauzula-informacyjna/show

 

Informujemy, że szkolenia odbędą się pod warunkiem zebrania grupy min. 15 uczestników.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w szkoleniu może brać udział tylko jedna osoba upoważniona do prowadzenia sprawozdawczości dla danego podmiotu, a o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani o tym drogą mailową. Przesłana wiadomość będzie zawierała link kierujący do szkolenia ze wskazaniem daty i godzin jego trwania.