Podział użytkowników na kontach podmiotów zarejestrowanych w Krajowej bazy przed dniem 31.10.2022 r.

  •   Data utworzenia: 2022-11-07

W związku w wejściem w życie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 października 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 2217) wprowadzającym podział użytkowników Krajowej bazy, dokonano, zgodnie z § 11 rozporządzenia, podziału użytkowników na kontach podmiotów zarejestrowanych przed dniem 31.10.2022 r.

Dla takich podmiotów głównym użytkownikiem konta podmiotu stała się osoba, która:

  • była jedynym użytkownikiem Krajowej bazy dla tego podmiotu,
  • a jeżeli takich użytkowników było więcej – dokonała wprowadzenia ostatniego raportu (lub jego korekty) dla danego podmiotu do Krajowej bazy.

Jeżeli nie można było wskazać głównego użytkownika w sposób określony powyżej, głównym użytkownikiem stał się użytkownik danego podmiotu, który został wskazany jako pierwszy na liście dodawanych użytkowników Krajowej bazy, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 5 starego rozporządzenia, w ostatnim złożonym formularzu rejestracyjnym, uzyskania dostępu albo aktualizacji danych podmiotu, złożonym w okresie obowiązywania starego rozporządzenia i zaakceptowanym przez Krajowy ośrodek.

Pozostałym użytkownikom konta podmiotu, którzy nie stali się głównym użytkownikiem, nadano w systemie funkcję dodatkowego użytkownika.

Jeżeli koniecznej jest dokonanie zmiany ustanowionego głównego użytkownika konta podmiotu, w pierwszej kolejności należy skorzystać z możliwości wskazania przez obecnego głównego użytkownika na koncie podmiotu nowego głównego użytkownika spośród dodatkowych użytkowników. Jeżeli do konta podmiotu dostęp ma wyłącznie główny użytkownik, powinien on dodać najpierw dodatkowego użytkownika, a następnie zmienić go na głównego użytkownika. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów zmiany głównego użytkownika przedstawione zostały w zakładce „Instrukcje” w materiale Instrukcja zmiany głównego użytkownika.