Powiadomienie o zmianie adresu poczty elektronicznej

  •   Data utworzenia: 2020-04-28

Uprzejmie informujemy, że uległ zmianie adres poczty elektronicznej do kontaktu w sprawie raportowania do Krajowej bazy.

Korespondencję elektroniczną prosimy kierować na nowy adres: pomoc.kb@kobize.pl