Informacja w związku z zagrożeniem dot. koronawirusa

  •   Data utworzenia: 2020-03-12

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z zagrożeniem dot. koronawirusa oraz ze względu na podjęte przez Rząd RP działania profilaktyczne, które mają wpływ na realizację bieżących zadań m.in. w zakresie rozpatrywania wniosków składanych do Krajowej bazy uprzejmie informujemy, że mogą się pojawić opóźnienia przy rozpatrywaniu wniosków.

W związku zaistniałą sytuacją będziemy się starali realizować zadania w miarę naszych możliwości – prosimy  o wyrozumiałość.

Z ww. powodów obsługa infolinii Krajowej bazy będzie również ograniczona dlatego prosimy kierować pytania na adres email: pomoc.kb@kobize.pl