BDO

  •   Data utworzenia: 2020-01-08

W związku z błędnym przesyłaniem do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami IOŚ-PIB (KOBiZE) dokumentów związanych z Bazą danych odpadowych (BDO), informujemy, że dokumenty takie zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.) należy przesyłać do właściwego marszałka województwa.
Jednocześnie informujemy, że KOBiZE nie jest właściwy w sprawach związanych z gospodarowaniem odpadami i BDO. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie  https://bdo.mos.gov.pl/.