Tryb wprowadzania raportu do Krajowej bazy

  •   Data utworzenia: 2017-03-01

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2016 poz. 1877) raport wprowadza się do Krajowej bazy przez stronę internetową https://krajowabaza.kobize.pl, w trybie bezpośredniego połączenia z systemem teleinformatycznym, po zarejestrowaniu podmiotu korzystającego ze środowiska w Krajowej bazie i po zalogowaniu się do Krajowej bazy za pomocą identyfikatora (loginu) i hasła dostępu.

Przepisy nie wprowadzają obowiązku przekazywania do KOBiZE raportu lub informacji o wprowadzeniu raportu do Krajowej bazy (potwierdzenia) w postaci papierowej.

W związku z powyższym prosimy nie przesyłać do KOBiZE papierowej wersji raportu, czy potwierdzenia wprowadzenia raportu.