Szkolenie w zakresie Krajowej bazy o emisjach

  •   Data utworzenia: 2017-02-19

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje o bezpłatnym szkoleniu
z zakresu sporządzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych
i innych substancji, które odbędzie się w dniu 28.02.2017 r. (wtorek).

Szkolenie skierowane jest głównie do podmiotów, które na terenie swoich zakładów nie eksploatują instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego ani pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

Szkolenie przeprowadzone będzie w siedzibie KOBiZE, przy ulicy Chmielnej 132/134 w Warszawie w godzinach 10:00-13:00.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w szkoleniu może brać udział tylko jedna osoba upoważniona do prowadzenia sprawozdawczości dla danego miejsca korzystania ze środowiska/podmiotu, a o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają osoby, które nie uczestniczyły w szkoleniach organizowanych przez KOBiZE w poprzednich latach.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie do dnia 23.02.2017 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego . Formularz prosimy opieczętować, podpisać i zeskanowany przesłać na adres e-mail: formularze@kobize.pl. Formularz przesłany w inny sposób lub po tym terminie nie będzie brany pod uwagę.

Zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani o tym drogą mailową.

KOBiZE nie będzie pokrywać kosztów dojazdu.