Zmiana wykazu gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza – nowe materiały pomocnicze

  •   Data utworzenia: 2015-12-31

Informujemy, że w zakładce INSTRUKCJE/PORADNIKI został zamieszczony materiał pomocniczy pt. „Lista zanieczyszczeń raportowanych do Krajowej bazy (rok sprawozdawczy 2015) – poradnik dla podmiotów korzystających ze środowiska. Materiał został opracowany w związku ze zmianą wykazu gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2013 r. poz. 1107, z późn. zm.). Zmiana została wprowadzona ustawą z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1223) i weszła w życie we wrześniu 2015 r.

 

Dodatkowo dokonano aktualizacji materiału pt. Materiał dotyczący regulacji oraz wymagań w zakresie bilansowania emisji Niemetanowych Lotnych Związków Organicznych (NMLZO).