SZKOLENIA Z ZAKRESU WPROWADZANIA RAPORTU DO KRAJOWEJ BAZY O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI.

  •   Data utworzenia: 2015-02-10

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje o kolejnych bezpłatnych szkoleniach z zakresu sporządzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, które odbędzie się w dniu 19.02.2015r. (czwartek).


Szkolenie przeprowadzone będzie w siedzibie KOBiZE, przy ulicy Chmielnej 132/134 w Warszawie w godzinach 10:00-14:00.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w szkoleniu może brać udział tylko jedna osoba upoważniona do prowadzenia sprawozdawczości dla danego zakładu/podmiotu, a o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają osoby, które nie uczestniczyły w szkoleniach organizowanych przez KOBiZE w poprzednich latach.


Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie na adres email formularze@kobize.pl do dnia 12.02.2015 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego w formie opieczętowanego i podpisanego scanu oraz dodatkowo jako edytowalny plik tekstowy (w formacie obsługiwanym przez Microsoft Word). Formularze przesłane w inny sposób lub po tym terminie nie będą brane pod uwagę.


Zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani o tym drogą mailową.


KOBiZE nie będzie pokrywać kosztów dojazdu.


O kolejnych terminach szkoleń będziemy informować w odrębnych komunikatach umieszczanych na stronie internetowej Krajowego ośrodka (www.kobize.pl) oraz Krajowej bazy w zakładce aktualności (http://krajowabaza.kobize.pl/aktualnosci-2015/index)