Wskaźniki emisji zanieczyszczeń za spalania paliw w kotłach o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW - materiał pomocniczy

  •   Data utworzenia: 2013-01-10

W zakładce Instrukcje/Poradniki został zamieszczony nowy materiał dotyczący wskaźników emisji dla podstawowych zanieczyszczeń z procesu spalania paliw w kotłach o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW.

Niniejszy materiał powstał w celu ułatwienia podmiotom korzystającym ze środowiska sprawozdania, w rocznym raporcie do Krajowej bazy, danych o wielkości emisji do powietrza z takich kotłów.

W materiale określono sposób obliczania wskaźników oraz przedstawiono wskaźniki emisji dla podstawowych substancji w zależności od rodzaju spalanego paliwa. Wskaźniki emisji wyrażone zostały:

  • dla węgla kamiennego, koksu, drewna oraz paliw płynnych – w [g/Mg],
  • dla gazu ziemnego – w [g/m3],

co umożliwia bezpośrednie podstawienia zaproponowanych wielkości w raporcie do Krajowej bazy w części "Emisja z instalacji" - "Wskaźnik emisji na jednostkę zużytego paliwa" i automatyczne wyliczenie wielkości emisji przez system.