Zaktualizowany materiał pomocniczy dot. NMLZO

  •   Data utworzenia: 2012-12-28
W zakładce Instrukcje/Poradniki został zamieszczony nowy materiał pt. „Niemetanowe Lotne Związki Organiczne (NMLZO) – klasyfikacja i bilansowanie”. Zawarto w nim informacje na temat sposobu klasyfikowania związków do NMLZO wraz z pomocniczą listą tych substancji, jak również wskazano sposoby bilansowania emisji NMLZO.