ZAKRES PODMIOTOWY OBOWIĄZKU SPORZĄDZANIA I WPROWADZANIA DO KRAJOWEJ BAZY RAPORTU ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJE O EMISJACH

  •   Data utworzenia: 2012-04-03
Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070 z późn. zm. – dalej: ustawa o systemie zarządzania) nakłada na podmioty korzystające ze środowiska obowiązek sporządzania i wprowadzania do Krajowej bazy, raportu zawierającego informacje wskazane w art. 6 ust. 2 pkt 1–5 tej ustawy.

Zobowiązane podmioty powinny dopełnić obowiązku sporządzenia i wprowadzenia raportu w terminie do końca lutego każdego roku, a informacje zawarte w raporcie mają dotyczyć poprzedniego roku kalendarzowego.