Szkolenia z zakresu wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji

  •   Data utworzenia: 2012-01-11

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje o kolejnych bezpłatnych szkoleniach z zakresu sporządzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy:

  • w dniu 24.01.2012 r. - dla przedstawicieli zakładów, w których głównym rodzajem prowadzonej działalności jest produkcja energii elektrycznej lub ciepła (kod szkolenia ECEP01) - wyłącznie:
    • Elektrociepłownie ZAWODOWE,
    • Elektrociepłownie PRZEMYSŁOWE – o łącznej nominalnej mocy cieplnej co najmniej 50 MW, z wyłączeniem przedstawicieli tych zakładów, dla których przewidziane są szkolenia w dniach 18.01 i 25.01,
  • w dniu 25.01.2012 r. - dla przedstawicieli zakładów, w których głównym rodzajem prowadzonej działalności jest produkcja cukru - kod szkolenia CUK01;
  • w dniu 26.01.2012 r. - szkolenie ogólne (kod szkolenia OGÓL01) – w szkoleniu może uczestniczyć tylko jeden przedstawiciel danego zakładu.

 

W szkoleniach mogą uczestniczyć wyłącznie użytkownicy Krajowej bazy (osoby mające założone konto umożliwiające dostęp do systemu informatycznego Krajowej bazy), którzy jeszcze nie brali w nich udziału.

Szkolenia przeprowadzone będą w siedzibie KOBiZE, przy ulicy Chmielnej 132/134 w Warszawie w godzinach 10:00-15:00.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani o tym drogą mailową.

KOBiZE nie będzie pokrywać kosztów dojazdu do Warszawy i powrotu z Warszawy. O kolejnych terminach szkoleń dla poszczególnych branż będziemy informować w odrębnych komunikatach umieszczanych na stronie internetowej Krajowego ośrodka oraz Krajowej bazy w zakładce aktualności.