Kolejne szkolenia z zakresu wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji

  •   Data utworzenia: 2012-01-18
Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje o kolejnych bezpłatnych szkoleniach z zakresu sporządzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy:

  • w dniu 01.02.2012 r. – dla przedstawicieli zakładów, w których głównym rodzajem prowadzonej działalności jest produkcja wyrobów ceramicznych przez wypalanie – kod szkolenia CER01. 
  • w dniu 02.02.2012 r. – dla przedstawicieli zakładów, w których głównym rodzajem prowadzonej działalności jest produkcja energii elektrycznej (tylko instalacje spalania paliw z podsektora elektrownie zawodowe) – kod szkolenia EZ01
  • w dniu 07.02.2012 r. – dla przedstawicieli zakładów, w których głównym rodzajem prowadzonej działalności jest obróbka i przetwórstwo metali – kod szkolenia MET01 – w szkoleniu może uczestniczyć tylko jeden przedstawiciel danego zakładu.
  • w dniu 08.02.2012 r. – dla przedstawicieli zakładów, w których głównym rodzajem prowadzonej działalności jest chów i hodowla inwentarza żywego (kod szkolenia CHÓW01) – w szkoleniu może uczestniczyć tylko jeden przedstawiciel danego zakładu.
  • w dniu 15.02.2012 r. – dla przedstawicieli zakładów, w których głównym rodzajem prowadzonej działalności jest produkcja szkła, w tym włókna szklanego lub produkcja wełny skalnej – kod szkolenia SZKŁ01
  • w dniu 16.02.2012 r. – szkolenie ogólne (kod szkolenia OGÓL02) – w szkoleniu może uczestniczyć tylko jeden przedstawiciel danego zakładu.

W szkoleniach mogą uczestniczyć wyłącznie użytkownicy Krajowej bazy (osoby mające założone konto umożliwiające dostęp do systemu informatycznego Krajowej bazy), którzy jeszcze nie brali w nich udziału.

Szkolenia przeprowadzone będą w siedzibie KOBiZE, przy ulicy Chmielnej 132/134 w Warszawie w godzinach 10:00-15:00.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani o tym drogą mailową.

KOBiZE nie będzie pokrywać kosztów dojazdu do Warszawy i powrotu z Warszawy. O ewentualnych kolejnych terminach szkoleń dla poszczególnych branż będziemy informować w odrębnych komunikatach umieszczanych na stronie internetowej Krajowego ośrodka oraz Krajowej bazy w zakładce aktualności.