Szkolenia z zakresu sporządzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.

 •   Data utworzenia: 2023-02-02

Uprzejmie informujemy, że Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami planuje organizację bezpłatnych szkoleń on-line z zakresu sporządzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.

Terminy szkoleń: 

10.02.2023 r. (piątek, godz. 10:00 - 12:30) brak miejsc


- 16.02.2023 r. (czwartek, godz. 10:00 - 12:30)

 

Zakres szkolenia:

 1. Prezentacja przedstawiająca zagadnienia ogólne (m.in. aspekty prawne, rejestracja w Kb, formularze, użytkownicy Kb)
 2. Prezentacja systemu Krajowej bazy, w tym:
  • Dodawanie/usuwanie dodatkowych użytkowników, zmiana głównego użytkownika w Kb
  • Wprowadzanie raportu do Krajowej bazy dla podmiotu, który:
 • eksploatuje kotłownię,
 • eksploatuje środki transportu (samochody),
 • eksploatuje klimatyzację stacjonarną oraz samochodową.
  • Kopiowanie danych z raportu z roku poprzedniego, tworzenie nowego miejsca korzystania ze środowiska, wysłanie raportu.
  • Funkcjonalność generowania wykazu opłatowego na podstawie informacji zawartych w raporcie do Krajowej bazy.
 • Panel pytań i odpowiedzi

Sposób rejestracji na szkolenie:

Szkolenia odbywać się będą poprzez platformę Webex.

Osoby zainteresowanie uczestnictwem w szkoleniu proszone są o przesłanie na adres pomoc.kb@kobize.pl maila zawierającego następujące dane:

 • Imię i nazwisko
 • Adres mailowy
 • Nazwę Podmiotu i numer podmiotu w Krajowej bazie
 • Wybraną datę szkolenia (10 albo 16 lutego)
 • Jako tytuł maila prosimy wpisać „Szkolenie z Krajowej bazy KOBiZE”

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 06.02.2023 r.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są pod linkiem: https://krajowabaza.kobize.pl/klauzula-informacyjna/show

 

Informujemy, że szkolenia odbędą się pod warunkiem zebrania grupy min. 15 uczestników.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w szkoleniu może brać udział tylko jedna osoba upoważniona do prowadzenia sprawozdawczości dla danego podmiotu, a o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani o tym drogą mailową 2 dni przed planowanym szkoleniem. Przesłana wiadomość będzie zawierała link kierujący do szkolenia ze wskazaniem daty i godzin jego trwania.