Szkolenia z zakresu wprowadzania raportu za 2015 rok do krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji

  •   Data utworzenia: 2016-01-08

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje o bezpłatnych szkoleniach z zakresu sporządzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, które odbędą się w dniach:

  • 25.01.2016 r. (poniedziałek)
  • 27.01.2016 r. (środa)
  • 29.01.2016 r. (piątek)

Szkolenia przeprowadzone będą w siedzibie KOBiZE, przy ulicy Chmielnej 132/134 w Warszawie w godzinach 10:00-13:00.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w szkoleniu może brać udział tylko jedna osoba upoważniona do prowadzenia sprawozdawczości dla danego zakładu/podmiotu, a o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają osoby, które nie uczestniczyły w szkoleniach organizowanych przez KOBiZE w poprzednich latach.

Z uwagi na praktyczny charakter szkolenia osoba, która zostanie zakwalifikowana na szkolenie musi posiadać własny login i hasło dostępu do systemu Krajowej bazy oraz powinna dysponować własnym komputerem przenośnym lub tabletem, tak by możliwe było wprowadzanie danych do raportu za 2015 rok w trybie on-line.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie do dnia 15.01.2016 r. wypełnionych formularzy zgłoszeniowych. Formularze prosimy opieczętować, podpisać i zeskanowane przesłać na adres e-mail: formularze@kobize.pl podając w tytule maila datę szkolenia, w którym chcą Państwo wziąć udział. Formularze przesłane w inny sposób lub po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani o tym drogą mailową.

KOBiZE nie będzie pokrywać kosztów dojazdu.

O kolejnych terminach szkoleń będziemy informować w odrębnych komunikatach umieszczanych na stronie internetowej Krajowego ośrodka (www.kobize.pl) oraz Krajowej bazy w zakładce aktualności (http://krajowabaza.kobize.pl/aktualnosci-2016/index).