NOWE ROZPORZĄDZENIE

  •   Data utworzenia: 2011-01-01

W pierwszych dniach stycznia 2011 r. zostanie opublikowane rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.


Z chwilą wejścia w życie tego rozporządzenia (7 dni od dnia ogłoszenia) zostanie udostępniona możliwość wprowadzania raportów do Krajowej o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.


Treść rozporządzenia z chwilą opublikowania znajdzie się w zakładce Prawo.