Korekta wskaźników emisji dla małych kotłów spalania paliw

  •   Data utworzenia: 2011-01-26

W związku z pomyłką w zakresie wskaźnika emisji dla CO2 i SO2 przy spalaniu gazu ziemnego w opracowaniu Wskaźniki emisji zanieczyszczeń z energetycznego spalania paliw dla kotłów do 5 MWt uprzejmie informujemy, że wskaźnik został skorygowany i w dniu 26 stycznia 2011 r. w zakładce Instrukcje/Poradniki zostało zamieszczone poprawione opracowanie. Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy.