Jak wprowadzać dane do bazy… - PORADNIK

  •   Data utworzenia: 2011-01-01

W celu ułatwienia podmiotom wywiązania się z nowego obowiązku, jakim jest wprowadzanie raportu do Krajowej bazy, w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami opracowywany jest "Poradnik dotyczący sporządzenia i wprowadzenia do Krajowej bazy raportu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji"


Poradnik ten w pierwszej połowie stycznia zostanie umieszczony w zakładce Instrukcje/Poradniki