Informacja o poradniku

  •   Data utworzenia: 2011-01-25

W zakładce Instrukcje/Poradniki został udostępniony "Poradnik dotyczący sporządzenia i wprowadzenia rocznego raportu do Krajowej bazy".


W związku z licznymi pytaniami oraz odmienną strukturą technologiczną poszczególnych zakładów, odzwierciedlaną niejednorodnie w pozwoleniach na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub w pozwoleniach zintegrowanych, informacje w zakresie wprowadzania danych dotyczących m.in.:


  • emitorów
  • produkcji
  • emisji

zostaną w najbliższym czasie dodatkowo omówione w oddzielnych opracowaniach, które będą stanowić uzupełnienie Poradnika.


Odpowiedzi na pytania sukcesywnie zamieszczane są w zakładce Najczęściej zadawane pytania.