Aktualności 2011

Uzupełnienie poradnika

  • Data utworzenia: 2011-02-04

W zakładce Instrukcje/Poradniki został zamieszczony materiał stanowiący uzupełnienie "Poradnika dotyczącego sporządzenia i wprowadzenia rocznego raportu do Krajowej bazy". Zawarte są w nim informacje w zakresie sposobu wprowadzania danych dotyczących emitorów, produkcji i emisji.

więcej

Korekta wskaźników emisji dla małych kotłów spalania paliw

  • Data utworzenia: 2011-01-26

W związku z pomyłką w zakresie wskaźnika emisji dla CO2 i SO2 przy spalaniu gazu ziemnego w opracowaniu Wskaźniki emisji zanieczyszczeń z energetycznego spalania paliw dla kotłów do 5 MWt uprzejmie informujemy, że wskaźnik został skorygowany i w dniu 26 stycznia 2011 r. w zakładce Instrukcje/Poradniki zostało zamieszczone poprawione opracowanie. Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy.

więcej

Informacja o poradniku

  • Data utworzenia: 2011-01-25

W zakładce Instrukcje/Poradniki został udostępniony "Poradnik dotyczący sporządzenia i wprowadzenia rocznego raportu do Krajowej bazy".


W związku z licznymi pytaniami oraz odmienną strukturą technologiczną poszczególnych zakładów, odzwierciedlaną niejednorodnie w pozwoleniach na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub w pozwoleniach zintegrowanych, informacje w zakresie wprowadzania danych dotyczących m.in.:


  • emitorów
  • produkcji
  • emisji

zostaną w najbliższym czasie dodatkowo omówione w oddzielnych opracowaniach, które będą stanowić uzupełnienie Poradnika.


Odpowiedzi na pytania sukcesywnie zamieszczane są w zakładce Najczęściej zadawane pytania.

więcej

NOWE ROZPORZĄDZENIE

  • Data utworzenia: 2011-01-05

W dniu 4 stycznia 2011 r. w Dzienniku Ustaw Nr 3, pozycja 4 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. W związku z powyższym, zgodnie z wcześniejszą informacją, w dniu 12 stycznia 2011 r. zostanie udostępniona możliwość wprowadzania raportów do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji


Z chwilą wejścia w życie tego rozporządzenia (7 dni od dnia ogłoszenia) zostanie udostępniona możliwość wprowadzania raportów do Krajowej o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.


Treść rozporządzenia znajduje się w zakładce Prawo.

więcej

NOWE ROZPORZĄDZENIE

  • Data utworzenia: 2011-01-01

W pierwszych dniach stycznia 2011 r. zostanie opublikowane rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.


Z chwilą wejścia w życie tego rozporządzenia (7 dni od dnia ogłoszenia) zostanie udostępniona możliwość wprowadzania raportów do Krajowej o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.


Treść rozporządzenia z chwilą opublikowania znajdzie się w zakładce Prawo.

więcej