Aktualności 2017

Komunikat dotyczący przerwy w działaniu infolinii

 • Data utworzenia: 2017-11-30

Informujemy, że w związku z modernizacją centrali telefonicznej KOBiZE odbywającą się w dniu 01.12.2017 roku, kontakt z infolinią Krajowej bazy nie będzie możliwy po godzinie 15.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

więcej

Komunikat dotyczący przerwy w działaniu centrali telefonicznej KOBiZE w dniu 01.12.2017.

 • Data utworzenia: 2017-11-30

Informujemy, że w związku z modernizacją centrali telefonicznej odbywającą się w dniu 01.12.2017 roku, kontakt telefoniczny z KOBiZE nie będzie możliwy po godzinie 15.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

więcej

Komunikat w sprawie obowiązku przedłożenia informacji o rzeczywistych lub planowanych zmianach, zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, za rok 2017.

 • Data utworzenia: 2017-11-15

Przypominamy, iż na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r., poz. 568 z późn. zm., dalej: ”ustawa”), prowadzący instalację, któremu przydzielono uprawnienia do emisji, ma obowiązek przedłożyć Krajowemu ośrodkowi w terminie od dnia 15 listopada do dnia 31 grudnia każdego roku informację o:

więcej

Tryb wprowadzania raportu do Krajowej bazy

 • Data utworzenia: 2017-03-01

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2016 poz. 1877) raport wprowadza się do Krajowej bazy przez stronę internetową https://krajowabaza.kobize.pl, w trybie bezpośredniego połączenia z systemem teleinformatycznym, po zarejestrowaniu podmiotu korzystającego ze środowiska w Krajowej bazie i po zalogowaniu się do Krajowej bazy za pomocą identyfikatora (loginu) i hasła dostępu.

więcej

Możliwość sporządzenia i wprowadzenia raportu do Krajowej bazy po 28.02.2017

 • Data utworzenia: 2017-02-22

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi wprowadzania raportów do Krajowej bazy po dniu 28 lutego 2017 r. informujemy, że po tym terminie będzie nadal istniała techniczna możliwość wprowadzania raportu do Krajowej bazy do KOBiZE na dotychczasowych zasadach.

więcej

Szkolenie w zakresie Krajowej bazy o emisjach

 • Data utworzenia: 2017-02-19

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje o bezpłatnym szkoleniu
z zakresu sporządzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych
i innych substancji, które odbędzie się w dniu 28.02.2017 r. (wtorek).

więcej

Sprawozdania dla miejsc korzystania ze środowiska w formacie PDF

 • Data utworzenia: 2017-02-13

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi zapytaniami informujemy, że wdrożenie możliwości wygenerowania i pobrania sprawozdania dla miejsc korzystania ze środowiska za 2016 r. w formacie PDF w systemie Krajowej bazy planowane jest w dniu 20.02.2017 r.

Za utrudnienia przepraszamy.

więcej

Szkolenia z zakresu wprowadzania raportu za 2016 rok do krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji

 • Data utworzenia: 2017-02-05

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje o bezpłatnych szkoleniach z zakresu sporządzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, które odbędą się w dniach :

 • 14.02.2017 r. (wtorek)
 • 16.02.2017 r. (czwartek)

Szkolenia są skierowane głównie do podmiotów, które na terenie swoich zakładów nie eksploatują instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego ani pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

więcej

Szkolenia z zakresu wprowadzania raportu za 2016 rok do krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji

 • Data utworzenia: 2017-01-26

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje o bezpłatnych szkoleniach z zakresu sporządzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, które odbędą się w dniach :

 • 7.02.2017 r. (wtorek)
 • 9.02.2017 r. (czwartek)

Szkolenia są skierowane głównie do podmiotów, które na terenie swoich zakładów nie eksploatują instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego ani pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

więcej

Szkolenia z zakresu wprowadzania raportu do krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji

 • Data utworzenia: 2017-01-25

Uprzejmie informujemy, iż nie ma już wolnych miejsc na szkolenia z zakresu sporządzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, organizowane przez KOBiZE w dniu 02.02.2017 r.

Informujemy również, że planowane są następne szkolenia w lutym br. O konkretnych terminach będziemy informować w oddzielnych komunikatach na stronach KOBiZE i Krajowej bazy.

więcej