Aktualności 2022

Zmiana adresu Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami

  • Data utworzenia: 2022-12-02

Szanowni Państwo!

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że od dnia 01.12.2022 r. adres do korespondencji zostaje zmieniony z dotychczasowego na:

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami
Ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa

Dotychczasowe numery telefonów oraz adresy e-mailowe pozostaną bez zmian.
Korespondencja wysłana przed dniem 01.12.2022 r. zostanie przekierowana na nowy adres.

więcej

Podział użytkowników na kontach podmiotów zarejestrowanych w Krajowej bazy przed dniem 31.10.2022 r.

  • Data utworzenia: 2022-11-07

W związku w wejściem w życie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 października 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 2217) wprowadzającym podział użytkowników Krajowej bazy, dokonano, zgodnie z § 11 rozporządzenia, podziału użytkowników na kontach podmiotów zarejestrowanych przed dniem 31.10.2022 r.

więcej

Informacja o wejściu w życie nowego rozporządzenia ws. Krajowej bazy i zmianach wprowadzonych do systemu

  • Data utworzenia: 2022-10-31

Informujemy, że dnia 31.10.2022 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 października 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 2217), które uchyliło rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 1877).

więcej

Planowane prace techniczne

  • Data utworzenia: 2022-10-31

W związku z planowanymi pracami technicznymi w zakresie uproszczonej rejestracji podmiotu oraz udostępnienia możliwości nadawania uprawnień użytkownikom Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych w dniu 31.10.2022 od godz. 14:00 do 16:00 nastąpi przerwa w dostępie do systemu Krajowej bazy.
Za utrudnienia przepraszamy.

więcej

Wyszukiwarka substancji na stronie Krajowej bazy – uzupełnienie listy substancji w I półroczu 2022 r.

  • Data utworzenia: 2022-08-16

Uprzejmie informujemy, że w Wyszukiwarce substancji, działającej na stronie internetowej Krajowej bazy https://krajowabaza.kobize.pl/substance-search/, jako usługa pomocnicza ułatwiająca przyporządkowanie substancji emitowanej do powietrza do odpowiednich pozycji na listach substancji w systemie Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji oraz w systemie opłat za korzystanie ze środowiska, w I półroczu 2022 r., lista substancji została rozszerzona o nowe pozycje, przedstawione w poniższej tabeli:

więcej

Informujemy, że odnotowano przypadki otrzymania korespondencji e-mail mającej na celu wyłudzenie poufnych danych użytkowników systemu Krajowa baza

  • Data utworzenia: 2022-04-04

Informujemy, że odnotowano przypadki otrzymania korespondencji e-mail mającej na celu wyłudzenie poufnych danych użytkowników systemu Krajowa baza. Oto przykładowa treść wiadomości zatytułowanej „UWAGA: krajowabaza@kobize.pl Hasło wygasło”.

 

więcej

Szkolenia z zakresu sporządzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji

  • Data utworzenia: 2022-02-03

Uprzejmie informujemy, że listy uczestników na szkolenia w dniach 8, 10 oraz 15 lutego 2022 r. z zakresu sporządzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji są już zamknięte.

więcej

Szkolenie z zakresu sporządzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji

  • Data utworzenia: 2022-01-25

Uprzejmie informujemy, że Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami planuje organizację bezpłatnych szkoleń on-line z zakresu sporządzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.

Terminy szkoleń:

- 10.02.2022 r. (czwartek)
- 15.02.2022 r. (wtorek)

więcej