Aktualności 2012

Zaktualizowany materiał pomocniczy dot. NMLZO

 • Data utworzenia: 2012-12-28

W zakładce Instrukcje/Poradniki został zamieszczony nowy materiał pt. „Niemetanowe Lotne Związki Organiczne (NMLZO) – klasyfikacja i bilansowanie”. Zawarto w nim informacje na temat sposobu klasyfikowania związków do NMLZO wraz z pomocniczą listą tych substancji, jak również wskazano sposoby bilansowania emisji NMLZO.

więcej

ZAKRES PODMIOTOWY OBOWIĄZKU SPORZĄDZANIA I WPROWADZANIA DO KRAJOWEJ BAZY RAPORTU ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJE O EMISJACH

 • Data utworzenia: 2012-04-03

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070 z późn. zm. – dalej: ustawa o systemie zarządzania) nakłada na podmioty korzystające ze środowiska obowiązek sporządzania i wprowadzania do Krajowej bazy, raportu zawierającego informacje wskazane w art. 6 ust. 2 pkt 1–5 tej ustawy.

Zobowiązane podmioty powinny dopełnić obowiązku sporządzenia i wprowadzenia raportu w terminie do końca lutego każdego roku, a informacje zawarte w raporcie mają dotyczyć poprzedniego roku kalendarzowego.


więcej

Kolejne szkolenia z zakresu wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji

 • Data utworzenia: 2012-01-18

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje o kolejnych bezpłatnych szkoleniach z zakresu sporządzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy:

 • w dniu 01.02.2012 r. – dla przedstawicieli zakładów, w których głównym rodzajem prowadzonej działalności jest produkcja wyrobów ceramicznych przez wypalanie – kod szkolenia CER01. 
 • w dniu 02.02.2012 r. – dla przedstawicieli zakładów, w których głównym rodzajem prowadzonej działalności jest produkcja energii elektrycznej (tylko instalacje spalania paliw z podsektora elektrownie zawodowe) – kod szkolenia EZ01
 • w dniu 07.02.2012 r. – dla przedstawicieli zakładów, w których głównym rodzajem prowadzonej działalności jest obróbka i przetwórstwo metali – kod szkolenia MET01 – w szkoleniu może uczestniczyć tylko jeden przedstawiciel danego zakładu.
 • w dniu 08.02.2012 r. – dla przedstawicieli zakładów, w których głównym rodzajem prowadzonej działalności jest chów i hodowla inwentarza żywego (kod szkolenia CHÓW01) – w szkoleniu może uczestniczyć tylko jeden przedstawiciel danego zakładu.
 • w dniu 15.02.2012 r. – dla przedstawicieli zakładów, w których głównym rodzajem prowadzonej działalności jest produkcja szkła, w tym włókna szklanego lub produkcja wełny skalnej – kod szkolenia SZKŁ01
 • w dniu 16.02.2012 r. – szkolenie ogólne (kod szkolenia OGÓL02) – w szkoleniu może uczestniczyć tylko jeden przedstawiciel danego zakładu.

więcej

Szkolenia z zakresu wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji

 • Data utworzenia: 2012-01-11

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje o kolejnych bezpłatnych szkoleniach z zakresu sporządzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy:

 • w dniu 24.01.2012 r. - dla przedstawicieli zakładów, w których głównym rodzajem prowadzonej działalności jest produkcja energii elektrycznej lub ciepła (kod szkolenia ECEP01) - wyłącznie:
  • Elektrociepłownie ZAWODOWE,
  • Elektrociepłownie PRZEMYSŁOWE – o łącznej nominalnej mocy cieplnej co najmniej 50 MW, z wyłączeniem przedstawicieli tych zakładów, dla których przewidziane są szkolenia w dniach 18.01 i 25.01,
 • w dniu 25.01.2012 r. - dla przedstawicieli zakładów, w których głównym rodzajem prowadzonej działalności jest produkcja cukru - kod szkolenia CUK01;
 • w dniu 26.01.2012 r. - szkolenie ogólne (kod szkolenia OGÓL01) – w szkoleniu może uczestniczyć tylko jeden przedstawiciel danego zakładu.

 

więcej