Aktualności 2020

Informacja o terminie uruchomienia możliwości wprowadzenia raportu za 2020 r.

  • Data utworzenia: 2020-12-31

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z trwającymi finalnymi pracami technicznymi, możliwość wprowadzania raportów do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2020 rok zostanie udostępniona w połowie stycznia 2021 r.

O terminie uruchomienia poinformujemy w odrębnym komunikacie.

więcej

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem dyrektora IOŚ-PIB dzień 14 sierpnia 2020 r.

  • Data utworzenia: 2020-08-13

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem dyrektora IOŚ-PIB dzień 14 sierpnia 2020 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w IOŚ-PIB.

W związku z powyższym, w dniu 12 sierpnia br. infolinia Krajowej bazy prowadzona przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami IOŚ-PIB będzie nieczynna.

więcej

Powiadomienie o zmianie adresu poczty elektronicznej

  • Data utworzenia: 2020-04-28

Uprzejmie informujemy, że uległ zmianie adres poczty elektronicznej do kontaktu w sprawie raportowania do Krajowej bazy.

Korespondencję elektroniczną prosimy kierować na nowy adres: pomoc.kb@kobize.pl

więcej

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z zagrożeniem dot. koronawirusa

  • Data utworzenia: 2020-03-25

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z zagrożeniem dot. koronawirusa oraz ze względu na podjęte przez Rząd RP działania profilaktyczne, które mają wpływ na realizację bieżących zadań m.in. obsługi Krajowej bazy, uprzejmie informujemy, że obsługa infolinii Krajowej bazy została ograniczona w zakresie godzin dostępności, jak również w liczbie obsługujących konsultantów https://krajowabaza.kobize.pl/kontakt/show. Za utrudnienia przepraszamy.

więcej

Informacja w związku z zagrożeniem dot. koronawirusa

  • Data utworzenia: 2020-03-12

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z zagrożeniem dot. koronawirusa oraz ze względu na podjęte przez Rząd RP działania profilaktyczne, które mają wpływ na realizację bieżących zadań m.in. w zakresie rozpatrywania wniosków składanych do Krajowej bazy uprzejmie informujemy, że mogą się pojawić opóźnienia przy rozpatrywaniu wniosków.

W związku zaistniałą sytuacją będziemy się starali realizować zadania w miarę naszych możliwości – prosimy  o wyrozumiałość.

Z ww. powodów obsługa infolinii Krajowej bazy będzie również ograniczona dlatego prosimy kierować pytania na adres email: pomoc.kb@kobize.pl   

więcej

Możliwość sporządzenia i wprowadzenia raportu do Krajowej bazy po 29 lutego 2020

  • Data utworzenia: 2020-02-26

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi wprowadzania raportów do Krajowej bazy po dniu 29 lutego 2020 r. informujemy, że po tym terminie będzie nadal istniała techniczna możliwość wprowadzania raportu do Krajowej bazy do KOBiZE na dotychczasowych zasadach.

więcej

Szkolenia z zakresu wprowadzania raportu za 2019 rok do krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji

  • Data utworzenia: 2020-02-17

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje o bezpłatnym szkoleniu
z zakresu sporządzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, które odbędzie się w dniu:

25.02.2020 r. (wtorek)

Szkolenie przeprowadzane będzie w siedzibie KOBiZE, przy ulicy Chmielnej 132/134
w Warszawie w godzinach 10:00-13:30.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w szkoleniu mogą brać udział nie więcej niż dwie osoby upoważnione do prowadzenia sprawozdawczości dla danego podmiotu, a o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają osoby, które nie uczestniczyły w szkoleniach organizowanych przez KOBiZE w poprzednich latach.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie do dnia 20.02.2020 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Formularz prosimy opieczętować, podpisać i zeskanowany przesłać na adres e-mail: formularze@kobize.pl

Formularze przesłane w inny sposób lub po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani o tym drogą mailową dnia 21.02.2020r.

KOBiZE nie pokrywa kosztów dojazdu.

O ewentualnych kolejnych terminach szkoleń będziemy informować w odrębnych komunikatach umieszczanych na stronie internetowej Krajowego ośrodka (www.kobize.pl) oraz Krajowej bazy w zakładce aktualności (https://krajowabaza.kobize.pl/aktualnosci-2020/index).

więcej

Szkolenia z zakresu wprowadzania raportu za 2019 rok do krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji

  • Data utworzenia: 2020-01-17

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje o bezpłatnych szkoleniach
z zakresu sporządzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, które odbędą się w dniach:
3.02.2020 r. (poniedziałek);
6.02.2020 r. (czwartek).

Szkolenia przeprowadzane będą w siedzibie KOBiZE, przy ulicy Chmielnej 132/134
w Warszawie w godzinach 10:00-13:00.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w szkoleniu mogą brać udział nie więcej niż dwie osoby upoważnione do prowadzenia sprawozdawczości dla danego podmiotu, a o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają osoby, które nie uczestniczyły w szkoleniach organizowanych przez KOBiZE w poprzednich latach.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie do dnia 28.01.2020 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Formularz prosimy opieczętować, podpisać i zeskanowany przesłać na adres e-mail: formularze@kobize.pl podając w tytule maila datę szkolenia, w którym chcą Państwo uczestniczyć (3.02.2020 r. lub 6.02.2020 r.). Formularze przesłane w inny sposób lub po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani o tym drogą mailową.

KOBiZE nie pokrywa kosztów dojazdu.

O ewentualnych kolejnych terminach szkoleń będziemy informować w odrębnych komunikatach umieszczanych na stronie internetowej Krajowego ośrodka (www.kobize.pl) oraz Krajowej bazy w zakładce aktualności (https://krajowabaza.kobize.pl/aktualnosci-2020/index).

więcej

BDO

  • Data utworzenia: 2020-01-08

W związku z błędnym przesyłaniem do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami IOŚ-PIB (KOBiZE) dokumentów związanych z Bazą danych odpadowych (BDO), informujemy, że dokumenty takie zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.) należy przesyłać do właściwego marszałka województwa.
Jednocześnie informujemy, że KOBiZE nie jest właściwy w sprawach związanych z gospodarowaniem odpadami i BDO. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie  https://bdo.mos.gov.pl/.

więcej

Zakładka "Opłaty"

  • Data utworzenia: 2020-01-03

Z uwagi na konieczność dostosowania zakresu wykazu opłatowego do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2019 r. poz. 2443), zakładka „Opłaty” w systemie Krajowej bazy zostanie uruchomiona do końca stycznia 2020 r.

więcej