Aktualności 2014

Nowy sposób zmiany nazwy zakładu

 • Data utworzenia: 2014-05-19

W celu ułatwienia użytkownikom Krajowej bazy zarządzania danymi identyfikacyjnymi swoich zakładów, od dnia 19 maja 2014 r. wprowadzona została techniczna możliwość samodzielnej edycji pola "Nazwa zakładu". Z funkcji tej można skorzystać w sytuacji, gdy zachodzi potrzeba zmiany (aktualizacji) w danych identyfikacyjnych jedynie nazwy zakładu. Zmiana ta nie wymaga składania wniosku o Aktualizację danych. Edycji pozostałych danych należy dokonywać na dotychczasowych zasadach.

więcej

Czy możliwe będzie sporządzenie i wprowadzenie raportu do Krajowej bazy po 28.02.2014 ?

 • Data utworzenia: 2014-02-20

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi wprowadzania raportów do Krajowej bazy po dniu 28 lutego 2014 r. informujemy, że po tym terminie będzie nadal istniała techniczna możliwość wprowadzania raportu do Krajowej bazy do KOBiZE na dotychczasowych zasadach. Ewentualne informacje udzielane Podmiotom przez firmy zajmujące się doradztwem w zakresie ochrony środowiska odnośnie zamknięcia przez KOBiZE Krajowej bazy z dniem 1 marca 2014 r. są bezpodstawne.

więcej

SZKOLENIA Z ZAKRESU WPROWADZANIA RAPORTU DO KRAJOWEJ BAZY O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI

 • Data utworzenia: 2014-02-03

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje o kolejnych bezpłatnych szkoleniach z zakresu sporządzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, które odbędą się w dniach:

 • 18.02.2014 r.
 • 20.02.2014 r.

Szkolenia są skierowane głównie do podmiotów, które na terenie swoich zakładów nie eksploatują instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego ani pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

więcej

SZKOLENIA Z ZAKRESU WPROWADZANIA RAPORTU DO KRAJOWEJ BAZY O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI

 • Data utworzenia: 2014-01-28

Uprzejmie informujemy, iż w związku z dużą liczbą zgłoszeń nie ma już wolnych miejsc na szkolenia z zakresu sporządzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, organizowane przez KOBiZE w dniach 11.02.2014 r. i 13.02.2014r.

Informujemy również, że planowane są następne szkolenia w miesiącu lutym. O konkretnych terminach będziemy informować w oddzielnych komunikatach na stronach KOBiZE i Krajowej bazy.

więcej

SZKOLENIA Z ZAKRESU WPROWADZANIA RAPORTU DO KRAJOWEJ BAZY O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI

 • Data utworzenia: 2014-01-21

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje o kolejnych bezpłatnych szkoleniach z zakresu sporządzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, które odbędą się w dniach:

 • 11.02.2014 r.
 • 13.02.2014 r.

Szkolenia są skierowane głównie do podmiotów, które na terenie swoich zakładów nie eksploatują instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego ani pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

więcej

SZKOLENIA Z ZAKRESU WPROWADZANIA RAPORTU DO KRAJOWEJ BAZY O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI

 • Data utworzenia: 2014-01-15

Uprzejmie informujemy, iż w związku z dużą liczbą zgłoszeń nie ma już wolnych miejsc na szkolenia z zakresu sporządzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, organizowane przez KOBiZE w dniach 28.01.2014 r. i 30.01.2014r.

Informujemy również, że planowane są następne szkolenia w miesiącu lutym. O konkretnych terminach będziemy informować w oddzielnych komunikatach na stronach KOBiZE i Krajowej bazy.

więcej

SZKOLENIA Z ZAKRESU WPROWADZANIA RAPORTU DO KRAJOWEJ BAZY O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI

 • Data utworzenia: 2014-01-08

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje o pierwszych w 2014 r. bezpłatnych szkoleniach z zakresu sporządzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, które odbędą się w dniach:

 • 28.01.2014 r.
 • 30.01.2014 r.

Szkolenia są skierowane głównie do podmiotów, które na terenie swoich zakładów nie eksploatują instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego ani pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

więcej